Тест за VIII клас II срок

Прочети внимателно всеки въпрос и отбележи верните отговори.
На някои от въпросите са възможни повече от един верен отговор.